Son dakika: İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Hiçbir başarı tesadüf değildir, tesadüfi olan başarılar kalıcı ve sürdürülebilir olamaz. Ülkemizde hayal dahi edilemeyen birçok hizmeti gece gündüz çalışan, yıllardır iş adamının ve sanayicisinin elinden tutarak dünyayı dolaşan, dünyanın neresinde olursa olsun sorunlarıyla ilgilenen, onları cesaretlendiren AK Parti Kurucu Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da başarısı tesadüf değildir.” dedi.

Genel Kurulda, milletvekilleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, siyasetteki referans noktalarının milletin çıkarları olduğunu belirterek, “Bugüne kadar her zaman yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettik, bundan sonra da öyle davranmaya devam edeceğiz.” dedi.

Milletin faydasına olan işleri desteklediklerini, milletin zararına olanların ise karşısında durduklarını ifade eden Dervişoğlu, “Kanun teklifi ihracatçıya finans desteği sağlamayı amaçlaması ve ihracatı artırmayı hedeflemesi bakımından genel olarak olumludur. Ancak bunun ihtiyacı karşılayıp karşılayamadığı hususunda ciddi tereddütler taşıyoruz çünkü ihracatçılara destek amacıyla hazırlanmış teklifin bazı maddeleri maalesef maddi külfetleri yine ihracatçının sırtına yüklemektedir.” diye konuştu.

Kanun teklifinin birinci maddesinde bulunan ihracatçılar için giriş aidatının dört kat artırılmasını doğru bulmadıklarını dile getiren Dervişoğlu, “Bu artış kanun teklifinin esas amacıyla çelişmektedir.” dedi.

Türkiye Tanıtım Grubu’nun varlıklarının kısmen ya da tamamen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne aktarılmasının öngörüldüğünü anlatan Dervişoğlu, “‘Kısmen ya da tamamen’ ifadesi son derece muğlak bir ifadedir ve keyfiliğe sebep olmaktadır. Bu durumun kanunilik ilkesine aykırı olduğu da apaçık ortadadır.” değerlendirmesini yaptı.

“Türk ürünlerinin girmediği bir pazar neredeyse kalmamıştır”

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok güçlü ve avantajlı bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu pozisyonunun getirdiği avantajlar ile alınacak stratejik karar ve yapılacak güçlü ekonomik hamlelerle devletler arası güç mücadelesinde daha büyük rollere namzettir.” dedi.

Son iki yılda tüm dünya için salgın ve buna bağlı krizler nedeniyle çok zor bir süreç yaşandığına işaret eden Başkan, “Bu krizler bir yönüyle ülkemize belli avantajlar ve fırsat pencereleri de sunmuştur. Küresel ticarette değişen dengeler ve küresel tedarik zincirinin yeniden yapılanmasıyla olağanüstü fırsatlar yakalanmış ve küresel ticaretteki rolümüz artmaya başlamıştır.” diye konuştu.

Türkiye’nin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7’lik bir büyüme oranı yakaladığının altını çizen Başkan, bu büyüme oranına ihracatın katkısının 10,8 puan olduğunu kaydetti.

Başkan, Türkiye’nin toplam dünya ihracatındaki payının yüzde 1’in üzerine çıktığını belirterek, “Dünya üzerinde Türk ürünlerinin girmediği bir pazar neredeyse kalmamıştır. Türk şirketlerini dünyanın en ücra köşelerinde iş yaparken görmemiz mümkündür. Bu zor süreçte Türk ihracatçısı tarihi başarılara imza atmıştır.” dedi.

İhracatçı sayısının 100 binlere ulaştığını, en kısa sürede 150 bin ihracatçı hedefinin yakalanması gerektiğini söyleyen Başkan, bunun son derece önemli ve mutluluk verici olduğunu ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise “Görünüşte olumlu bir düzenleme, ihracatçıların desteklenmesi, fon oluşturulması, buna ilişkin ayrıntılar. Ancak, temelinde yine bir adaletsizlik, yine bir eşitsizlik var, yine sermaye önde, yine işverenler destekleniyor, emek dünyası, kamu çalışanları, yoksullukla, açlıkla boğuşan milyonlar bu kanun teklifinde görülmüyor. Açıkça sermaye bir kez daha korunuyor.” dedi.

Kobani davasına ilişkin yaşanan süreçleri anlatan Beştaş, davanın “kumpas davası” olduğunu öne sürdü.

“Komisyon yükümlülüğünü yerine getirmemiştir”

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, kanun teklifinin 19 maddeden oluştuğunu ve teklifle 13 ayrı kanunda değişiklik yapıldığını belirterek, değişiklik yapılan kanunları anlattı.

Teklifin, komisyon görüşmelerinde İçtüzük uyarınca Anayasa’ya uygunluk incelemesi yapılmadığını belirten Bayır, “Komisyon, muhalefet şerhinin devamında açıklanacağı üzere, birden çok Anayasa’ya aykırı madde barındıran teklifin görüşmelerinde, İçtüzük kapsamında üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemiştir. Anayasa’ya uygunluk incelemesi yapılmayan ve üstelik torba öneri tarzında hazırlanan ve kabul edilen yasalar Anayasa’ya aykırıdır. İçtüzük madde 38 gerekleri yerine getirilmemiştir.” görüşünü savundu.

“Hiçbir başarı tesadüf değildir”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, ihracatın artmasında sanayicinin cesaretinin, müteşebbis ruhunun, fedakarca çalışmasının, 19 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarına olan güveninin önemli payı olduğunu ifade etti.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını, tesadüfi olan başarıların kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağını vurgulayan Köktaş, “Ülkemizde hayal dahi edilemeyen burada sayamayacağım birçok hizmeti gece gündüz çalışan, yıllardır iş adamının ve sanayicisinin elinden tutarak dünyayı dolaşan, dünyanın neresinde olursa olsun sorunlarıyla ilgilenen, onları cesaretlendiren AK Parti Kurucu Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da başarısı tesadüf değildir.” diye konuştu.

Sanayicinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu kanun teklifini gündeme aldıklarını dile getiren Köktaş, ihracatta gelinin noktayı kalıcı kılmak, gelecek yıllardaki hedeflere ulaşabilmek için yeni düzenlemeler getirdiklerini belirtti.

Köktaş, kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri de anlattı.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, birinci bölümün geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, teklifi geneli itibarıyla olumlu bulduklarını ancak düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu söyledi.

Altıntaş, “Teklifle Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi’ne benzer, ihracatçıların kullanacağı kredilere kefalet sağlamak maksadıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kurulmak isteniyor. Bunu uygun buluyoruz. Fakat bu şirkete kaynak sağlamak maksadıyla sadece ihracatçılara yeni yükümlülükler getirilmesi bizce doğru değildir.” dedi.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine Bilgiç, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.