Resmi Gazete 26 Mayıs 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirilerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 26 Mayıs 2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına nazaran, TRT Bandrol vergisi cep telefonunda yüzde 10’dan 12’ye, bilgisayar ve tablette yüzde 2’den 4’e, akıllı saatte yüzde 8’den 14’e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Maarif Vakfı’na Ulusal Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilmesi de yer aldı.

Pekala, 26 Mayıs 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları…

26 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve Yönetim Kısmı

Milletlerarası Andlaşmalar

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5605)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Ortasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Ait Mutabakatın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5606)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güvenlik İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5607)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Hava Ulaştırma Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5608)

Cumhurbaşkanı Kararları

–– Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin Vilayetlerinde Bulunan Kimi Alanların Orman Hudutları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5609)

–– 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Görüntü ve Birleşik Aygıtlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Aygıttan Alınacak Bandrol Fiyatlarına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5610)

–– Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5611)

–– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının Üretimi Maksadıyla Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5612)

Yönetmelikler

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Yönetmeliği

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Yönetmeliği

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bildiriler

–– Gelir Vergisi Genel Bildirimi (Seri No: 320)

–– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Bildiri

Yargı Kısmı

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2019/96, K: 2022/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/6707 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/5403 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2022 Tarihli ve 2021/20346 Müracaat Numaralı Kararı