Milli Eğitim Şurası nedir?

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Eğitim Şurası tarihlerini duyurmasının üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den de bir açıklama geldi. Bakan Özer, 7 yıl aradn sonra toplanan Milli Eğitim Şurası’na kimlerin katılacağını duyurdu. İşte merak edilenler…

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NEDİR?

Mili Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma kuruludur. Milli Eğitim Şurası, Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tartışmak ve tavsiye kararları almak için toplanır.

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI’NA KİMLER KATILIR?

Milli Eğitim Bakanı, Şûranın tabii üyesi ve başkanıdır. Şûra, tabii üyeler ile davetli üyelerin katılımıyla gerçekleşir.

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TABİİ ÜYELERİ KİMDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri,

Bakanlıktan; Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri.

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI DAVETLİ ÜYELERİ KİMLERDİR?

Bakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında Şûra konusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar arasından Genel Sekreterlikçe belirlenerek Bakan onayına sunulur.

2021-2022 MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021-2022 Milli Eğitim Şurası’nın 1-3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2021

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI KONUSU NE?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra Millî Eğitim Şûrası’nı yeniden toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “20. Millî Eğitim Şûrası’nın başlığı ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ olacak. Şûrada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ olacak.” dedi.

20. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI KATILIMCILARI KİMLER OLACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Millî Eğitim Bakan yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin “tabii üyeler” olarak katılacağı şûraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şûra konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edilecek.