EssilorLuxottica S.A. ve Mey İçki hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından, Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. ve EssilorLuxottica S.A’nın 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu tarafından, EssilorLuxottica S.A.’nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışları 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği ve Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Ekim’de yaptığı toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak EssilorLuxottica S.A ve Mey İçki San. ve Tic. A.Ş hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. – ANKARA