Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye’nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Ankara’da tesis edilecek “Çiftlik KÖK Karaali KÖK Enerji Nakil Hattı”, İzmir’de yapılacak “Çayır-Teleferik KÖK Enerji Nakil Hattı”, “Suludere KÖK-Veliler KÖK Arası Ana Hat ve Branşman Yenileme Dağıtım Hattı Projesi Enerji Nakil Hattı” ile “Yenikent Enerji Nakil Hattı” güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Konya ve Karaman illeri sınırları içinde tesis edilecek olan “Hasanoba DM-Boyalıtepe KÖK Enerji Nakil Hattı” için güzergaha isabet eden taşınmazlar da aynı yöntemle TEDAŞ tarafından istimlak edilecek.